Wat doen we?

Stichting O.O.G. is de organisatie voor en door bewoners uit Genderdal. Dat betekent dat we buurtbewoners zoveel mogelijk laten weten wat er in Genderdal gebeurd, vertegenwoordigen we Genderdal bij de gemeente en andere organisaties in de wijk en organiseren we activiteiten waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Stichting O.O.G. krijgt hiervoor subsidie van de gemeente en heeft een bestuur dat ervoor zorgt dat het geld wordt uitgegeven waarvoor het is bedoeld. Het geld is bedoeld om Genderdal leuker, mooier en beter te maken. Daarvoor maken we met de gemeente en andere partijen uit de wijk, zoals Dynamo Jeugdwerk, WijEindhoven, een buurtcontract, waarin we schrijven wat we willen gaan doen en hoe we dat gaan doen.

Om dit te kunnen doen helpen vele vrijwilligers ons. Onze meest in het oog springende activiteiten staan hieronder. Kijk op onze agenda voor actuele informatie.

  • Buurtinfowinkel Genderdal: gelegen aan Brucknerplein 3, waar buurtbewoners terecht kunnen voor informatie en vragen ten aanzien van de wijk in de brede zin. Sommige organisaties, zoals Woonbedrijf, houden hier regelmatig spreekuren.  Kijk voor de actuele openingstijden op de homepage.
  • Nieuwsbrief Genderdal: 3-4 keer per jaar geven we een nieuwsbrief uit, die onze vrijwilligers deur-aan-deur bezorgen. Omdat het wijkinfo betreft, doen we dat ook bij nee-nee en nee-ja stickers.
  • Jaarmarkt: traditioneel op Vaderdag, helaas in 2020, 2021 en 2022 wegens corona geannuleerd. In 2023 maken we een comeback!
  • Kindervakantieweek Genderdal: sinds 2018 de laatste week van de zomervakantie voor kinderen in groepen 3-8.
  • Culturele uitstapjes: primair voor senioren uit Genderdal, maar alle volwassenen mogen mee. Eerder zijn we in Den Bosch,, Maastricht en kerstmarkt van Antwerpen geweest.
  • Paas- en kerstlunch: meestal de laatste zondag voor Pasen cq. Kerst.
  • Sinterklaas (laatste zondag voor 5 december) en Halloween (op of rond 31 oktober) of Sint Maarten (op of rond 11 november).